Bezpieczeństwo finansowe i cyfrowe, czyli: ochrona danych przed niebezpieczeństwami w sieci. Bezpieczeństwo finansowe i cyfrowe w internecie.

Rozmowa o pracę

Jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej?

Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną oznacza, że pracodawcę zainteresowały Twoje kwalifikacje i umiejętności przedstawione w dokumentach aplikacyjnych. Teraz chce sprawdzić, czy jesteś najlepszym kandydatem do pracy na oferowanym stanowisku. Dla Ciebie to szansa na zaprezentowanie się z jak najlepszej strony i przejście do kolejnego etapu rekrutacji, ale również możliwość sprawdzenia, czy na pewno chcesz pracować w danej firmie. Choć podczas rozmowy rekrutacyjnej nie da się całkowicie uniknąć stresu, to dobre do niej przygotowanie sprawi, że będziesz bardziej pewny siebie, a Twoje wypowiedzi będą swobodniejsze.

Oświadczenie o niekaralności

Zaświadczenie o niekaralności – co to jest i jak wypełnić wniosek przez internet?

Gdy kandydat ubiega się o etat, przyszłemu pracodawcy musi okazać różne dokumenty. Jednym z nich może być zaświadczenie, że aplikujący o posadę nie był prawomocnie skazany za żadne przestępstwo, w tym skarbowe (chodzi o tych pracowników, co do których z ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej). Musi więc mieć potwierdzenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) prowadzonego przez ministra sprawiedliwości.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Wypadek w pracy a odszkodowanie - jak wyglądają procedury formalne?

Wypadkiem przy pracy jest zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, jeśli nastąpiło w związku z pracą. Tak stanowi art. 3 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1376 t.j., dalej ustawa wypadkowa).

Umowa lojalnościowa

Zakaz konkurencji a kodeks pracy - jakie są ustalenia prawne?

Z samej umowy o pracę i obowiązków osoby zatrudnionej na takiej podstawie, które wymienia art. 100 § 2 pkt 4 kodeksu pracy, wynika, że ma ona dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Wymóg takiego postępowania pojawia się automatycznie, z powstaniem stosunku pracy i to niezależnie od rodzaju i treści umowy o pracę.

Rodzaje urlopów

Rodzaje urlopów pracowniczych z wliczeniem okolicznościowych

Każda osoba, która zgodnie z art. 2 kodeksu pracy pracuje na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, ma prawo do urlopu wypoczynkowego i urlopów okolicznościowych. To czasowa i płatna nieobecność w firmie, a jednocześnie podstawowe uprawnienie pracownicze. Służy corocznemu wypoczynkowi i regeneracji sił fizycznych i psychicznych.

Zmiany w podatkach

Nowe zasady rozliczania PIT od 2020 roku

Właściwie nie ma roku, żeby nie było jakiejś zmiany w podatkach. Nawet jeśli nie rosną same ich stawki czy progi podatkowe, to modyfikacje obejmują nowe druki formularzy czy sposób ich wypełniania. Nie inaczej będzie z rozliczeniem PIT za 2019 r. Poniżej przedstawiamy najbardziej istotne zmiany. Dowiesz się z nich, jak będzie wyglądać rozliczenie PIT 2020.

Polisa OC samochodu

Ubezpieczenie oc samochodu - jak działa i gdzie znaleźć najtańsze?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych stanowi najbardziej powszechny rodzaj ubezpieczenia w Polsce. Jego podstawową funkcją jest ochrona osób, które mogą zostać poszkodowane wskutek wypadku spowodowanego przez pojazd osoby ubezpieczonej. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zarówno szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez ubezpieczonego pojazdu o charakterze majątkowym np. uszkodzenia pojazdu jak i szkody na osobie - uszkodzenie ciała lub zgon.

zasiłki rodzinne

Świadczenia rodzinne 2020 - komu przysługują i w jakiej wysokości?

Polska Konstytucja gwarantuje rodzinie prawo do ochrony życia i opieki zdrowotnej (art. 68 ust. 1 KRP). Na szczególne wsparcie i pomoc państwa mogą liczyć rodziny w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza rodziny wielodzietne i niepełne oraz dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej. Także osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji czy starsze mają prawo do świadczeń opiekuńczych. Z jakiego rodzaju wsparcia można obecnie skorzystać? I jak prezentuje się wysokość świadczeń pielęgnacyjnych w 2020 roku?

Sesje elixir

Kiedy przelew dotrze? Tabela z czasem transferów z różnych banków

Na to, kiedy dojdzie przelew ma wpływ kilka czynników. Czas otrzymania środków zależy nie tylko od sesji Elixir Krajowej Izby Rozliczeniowej, ale także od godzin granicznych przyjmowania zleceń przez banki. Z naszego poradnika dowiesz się jak długo idzie przelew między bankami i co to są sesje Elixir.

Minimalne wynagrodzenie

Ile wyniesie najniższa krajowa w 2020 roku?

Ten, kto pracuje na cały etat, musi otrzymać przynajmniej płacę minimalną - to tzw. wynagrodzenie minimalne brutto. Gwarantuje je ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2177). Konkretną wartość wskazuje do połowy września rząd w rozporządzeniu o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych 2020 - wysokość kuroniówki

Zasiłek dla bezrobotnych, zwany potocznie „kuroniówką” nie przysługuje wszystkim bezrobotnym, a jedynie tym, którzy spełniają ściśle określone warunki. Sama kwota zasiłku dla bezrobotnych też może się różnić w zależności do tego jaki jest staż pracy bezrobotnego oraz ile czasu zasiłek jest wypłacany. Podpowiadamy, jaka jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych w 2020 r. i komu przysługuje.

Działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana w 2020 roku

Ten, kto prowadzi działalność handlową lub usługową na niewielką skalę, np. udziela uczniom korepetycji, może biznesowo funkcjonować bez wypełniania wielu obowiązków administracyjnych i fiskalnych. Takiej aktywności nie musi wpisywać do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), obowiązującej przy rejestrowaniu działalności, nawet jeśli jest ona zorganizowana i ciągła, czyli ma cechy klasycznej formy prowadzenia biznesu na własny rachunek. Wszystko za sprawą tzw. działalności nierejestrowanej. Czym właściwie jest nierejestrowana działalność gospodarcza i jakie koszty się z nią wiążą?

Planowanie finansowe zacznij od stworzenia domowego budżetu

Jak zaplanować budżet domowy?

Czy wiesz, ile miesięcznie wydajesz na zakupy? Czy masz świadomość, jaki procent wydatków stanowią Twoje zobowiązania finansowe? Chciałbyś oszczędzać, ale wydaje Ci się, że Cię na to nie stać? Masz coraz większe problemy ze spłatą zobowiązań? Pierwszy krok do finansowego sukcesu to świadome zarządzanie budżetem domowym. Dowiedz się, jak zwiększyć swoją wiedzę o domowych finansach. Pozwoli Ci to przejąć nad nimi pełną kontrolę.

Wysokość emerytury

Tabela z waloryzacją rent i emerytur w 2020 roku

Renty i emerytury to świadczenia, które raz do roku, zwykle od 1 marca, podlegają tzw. waloryzacji. W 2019 r. podwyżka emerytur wyniosła aż 3,26 proc. W bieżącym roku, emeryci także mogą liczyć na podwyżki. Zmienia się także sposób wyliczania podwyżek. Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację. Co to dokładnie oznacza dla naszych portfeli? Jak przebiegła waloryzacja emerytur 2020?

e-deklaracje wtyczka

E deklaracje - dlaczego najlepiej rozliczać przez nie PIT?

Jeśli chcesz ułatwić sobie życie i rozliczenia z urzędem skarbowym skorzystaj z e-deklaracji. E-deklaracje to część systemu e-Podatki, który resort finansów wprowadził kilka lat temu i realizuje w projekcie e-deklaracje2. Jest on dostępny przez stronę www.portalpodatkowy.mf.gov.pl i umożliwia elektroniczne składanie zeznań i różnych dokumentów podatkowych.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.