Bezpieczeństwo finansowe i cyfrowe, czyli: ochrona danych przed niebezpieczeństwami w sieci. Bezpieczeństwo finansowe i cyfrowe w internecie.

Taryfikator punktów karnych z mandatów - sprawdź limit

Taryfikator punktów karnych z mandatów - sprawdź limit

Kierowca, który popełni wykroczenie drogowe, może zostać ukarany mandatem. Policjant nalicza w takiej sytuacji punkty karne i wystawia mandat. Jeżeli kierowca uzbiera 24 punkty, traci prawo jazdy. Z naszego poradnika dowiesz się, za jakie wykroczenia naliczane są punkty karne.

Umowa kupna sprzedaży

Umowa kupna sprzedaży - definicja i podstawa prawna

Codziennie niemal każdy robi zakupy w sklepie, internecie, na osiedlowym bazarku, a niektórzy sprzedają swoje towary, usługi, mieszkania. Jednak czy zdajemy sobie sprawę z tego, że w ten sposób wręcz nieustannie zawieramy miliony umów sprzedaży?

Chargeback (obciążenie zwrotne), czyli zwrot pieniędzy na kartę kredytową

Chargeback to procedura, polegająca na obciążeniu zwrotnym (zwrocie pieniędzy) inicjowanym przez wystawcę karty w imieniu klienta, dokonywanym po rozpatrzeniu reklamacji klienta (właściciela karty).

Użytkowanie wieczyste - co to jest i jak działa?

Użytkowanie wieczyste - co to jest i jak działa?

Gdy inwestor buduje np. stadion, może go postawić nawet na nieswojej nieruchomości. Korzysta wtedy z tzw. użytkowania wieczystego gruntu. Od 1 stycznia 2019 r. nie istnieje już prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Tego dnia z mocy ustawy przekształciło się ono w prawo własności tych gruntów. To oznacza, że posiadcze mieszkań w bloku stali się właścicielami kawałka powierzchni pod nim.

Swiadczenia chorobowe dla osob objetych kwarantanna po przekroczeniu granicy

Świadczenia chorobowe dla osób objętych kwarantanną po przekroczeniu granicy

W dobie koronawirusa osoba, która przekracza granicę państwową, musi odbyć obowiązkową kwarantannę. Trwa ona 14 dni. Za ten czas przysługują świadczenia pieniężne z tytułu choroby. Mogą na nie liczyć także ci, którzy są objęcie przymusową izolacją.

Bezpieczeństwo i ochrona danych na komputerze

Duże, stacjonarne komputery szybko odchodzą do lamusa, ponieważ coraz częściej korzystamy z przenośnych laptopów. Możliwość zabrania własnego komputera na wakacje to duża wygoda, jednak powoduje także większe ryzyko z punktu widzenia bezpieczeństwa. Przeczytaj jak dbać o laptopa w domu i w podróży.

Mobbing - najważniejsze informacje i jak się przed nim bronić

Mobbing - najważniejsze informacje i jak się przed nim bronić

Definicję mobbingu podaje art. 94 [3] § 2 kodeksu pracy, ale jest ona dość ogólna i pojemna. W praktyce wiele zachowań można zaliczyć do tego zjawiska. Zgodnie z tym przepisem są to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu. Polegają one w szczególności na jego uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, wywołując u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodują lub mają na celu poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie od współpracowników lub eliminację z zespołu.

Ubezpieczenie szkolne dziecka – co obejmuje?

Ubezpieczenie szkolne dziecka – co obejmuje?

Ubezpieczenie NNW szkolne stanowi szczególny rodzaj produktu przygotowanego specjalnie dla uczących się dzieci i młodzieży. Stanowi ono jedno z najbardziej powszechnych ubezpieczeń osobowych (większość uczniów w Polsce jest objęta ochroną ubezpieczeniową w ramach tego rodzaju umowy). W tym artykule postaramy się wyjaśnić co obejmuje, czy się opłaca i czy jest obowiązkowe.

Zakaz konkurencji a kodeks pracy - jakie są ustalenia prawne?

Zakaz konkurencji a kodeks pracy - jakie są ustalenia prawne?

Z samej umowy o pracę i obowiązków osoby zatrudnionej na takiej podstawie, które wymienia art. 100 § 2 pkt 4 kodeksu pracy, wynika, że ma ona dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Wymóg takiego postępowania pojawia się automatycznie, z powstaniem stosunku pracy i to niezależnie od rodzaju i treści umowy o pracę.

Rzecznik Praw Dziecka - z jakimi problemami można się zgłosić po pomoc?

Rzecznik Praw Dziecka - z jakimi problemami można się zgłosić po pomoc?

Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka. Można się do niego zgłosić w niemal każdej sprawie, która dotyczy kwestii związanych z problemami dzieci. Do Rzecznika Praw Dziecka mogą zgłaszać się nie tylko dorośli, ale także dzieci. W tym celu utworzony został Dziecięcy Telefon Zaufania.

Jak zablokować oszustwa telefoniczne sms premium?

Jak zablokować oszustwa telefoniczne sms premium?

Do najczęściej spotykanych oszustw w internecie należą te związane z wiadomościami SMS. Regularnie przeprowadzane są próby naciągnięcia użytkowników na wysłanie wysokopłatnej wiadomości SMS premium lub aktywowanie płatnej subskrypcji wiadomości SMS czy MMS. Przeczytaj jak rozpoznać telefoniczne oszustwa i nie dać się naciągnąć.

Katastralny podatek – definicja

Katastralny podatek – definicja

Podatek katastralny, tzw. kataster w Polsce nie obowiązuje. Widmo jego wprowadzenia krąży jednak nam nami od wielu lat. Znawcy twierdzą, że świadczyć o tym mogą różne działania rządowe i ustawodawcze, m.in. likwidacja użytkowania wieczystego. Od 1 stycznia 2019 r. przekształcono je we własność, a to pozwala uporządkować i ujednolicić rynek nieruchomości w kraju.

Dodatek solidarnościowy – co to jest i jak go uzyskać?

Pandemia koronawirusa wiele osób pozbawiła pracy, a co za tym idzie najważniejszego źródła pieniędzy. Dlatego z myślą o nich wprowadzono nowe świadczenie finansowe - dodatek solidarnościowy, które wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Świadczenie jest przeznaczone dla tych, którzy stracili przychody ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym koronawirusem.

Fundusz pracowniczych swiadczen

Fundusz świadczeń gwarantowanych - niezbędne informacje

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) jest funduszem, który zabezpiecza pracowników przed utratą wynagrodzenia w sytuacji, gdy pracodawca stanie się niewypłacalny. Składki na fundusz świadczeń gwarantowanych mają obowiązek odprowadzać pracodawcy, którzy zatrudniają minimum jedną osobę.

Zapis bankowy - upoważnienie do rachunku bankowego po śmierci

Ustawa Prawo bankowe oraz Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych przewiduje pewne szczególne uprawnienia przysługujące posiadaczowi rachunku oszczędnościowego jakim jest dyspozycja wkładem na wypadek śmierci, zwana potocznie także jako zapis bankowy. Zgodnie z uprawnieniem posiadacz rachunku może polecić bankowi lub SKOK dokonanie po swojej śmierci wypłaty zgromadzonych na rachunku pieniędzy wskazanym przez siebie osobom spośród kręgu osób wskazanych w ustawie Prawo bankowe i Ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. W sytuacji, gdy osoba wskazana w dyspozycji nie wchodzi w skład tego kręgu taki zapis będzie nieważny, a wkład z konta wejdzie w skład majątku spadkowego.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo