formularz upoważnienia

Upoważnienie do złożenia dokumentów lub reprezentowania osoby - wzór

W czasie pandemii koronawirusa wiele starszych osób nie mogło lub nie chciało osobiście odbierać emerytury z poczty. Musieli do tego upoważnić kogoś innego, np. kuzyna czy sąsiada. Taki sposób postępowania dotyczy też złożenia lub odebrania innych dokumentów w imieniu np. chorego lub niedołężnego członka rodziny. Jeśli osoba fizyczna nie jest w stanie osobiście i samodzielnie przeprowadzić pewnych działań lub w nich uczestniczyć, może to zlecić innej osobie. Warunek – musi prawidłowo upoważnić ją do takiej czynności. Robi to za pomocą pełnomocnictwa lub upoważnienia.

zasiłek dla bezrobotnych a koronawirus

Sprawdź jak funkcjonuje zasiłek dla bezrobotnych w dobie koronawirusa

Pandemia koronawirusa doprowadziła do wzrostu liczby bezrobotnych. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział podniesienie zasiłku dla osób, które utraciły pracę. Zasiłek dla bezrobotnych miałby wzrosnąć do 1200 zł. Pojawi się też osłona solidarnościowa w wysokości 1300 zł przyznawana na trzy miesiące – zapowiada premier rządu.

co to znaczy mieszkanie za odstępne

Co to jest odstępne za lokal?

W niepewnych czasach większą wagę przywiązujemy do instytucji i zabezpieczeń, które ograniczą ryzyko stron, gdy np. kontrakt nie dojdzie do skutku. Tak jest również przy umowach związanych z najmem mieszkania czy lokalu użytkowego. Aby wzajemnie zmobilizować się do wypełnienia takiego zobowiązania, strony mogą posłużyć się tzw. odstępnym. Jest to jednorazowa bezzwrotna kwota, którą trzeba uiścić, aby zawrzeć umowę najmu. Przy dużych mieszkaniach sumy te mogą liczyć nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. I dopóki najemca ich nie zapłaci, dopóty nie wejdzie do lokalu

ordynacja podatkowa w pigułce

Ustawa o ordynacji podatkowej - pojęcie i podstawowe informacje

Ordynację podatkową można śmiało nazwać konstytucją obciążeń podatników na rzecz polskiego fiskusa. Reguluje ona zarówno samo prawo podatkowe, jak i zasady postępowania podatkowego.

Ile punktów karnych można mieć?

Taryfikator punktów karnych z mandatów - sprawdź limit

Kierowca, który popełni wykroczenie drogowe, może zostać ukarany mandatem. Policjant nalicza w takiej sytuacji punkty karne i wystawia mandat. Jeżeli kierowca uzbiera 24 punkty, traci prawo jazdy. Z naszego poradnika dowiesz się, za jakie wykroczenia naliczane są punkty karne.

lista obecności pracownika

Miesięczna lista obecności pracowników - zobacz wzór

Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy swoich pracowników. Dokument ten ma na celu umożliwienie obliczenia rzeczywistego czasu pracy, a co za tym idzie – wynagrodzenia. Pomocna przy ustaleniu czasu pracy jest lista obecności pracowników. Poniżej publikujemy gotowy wzór listy obecności pracowników.

wniosek o udzielenie urlopu

Podanie o urlop wypoczynkowy - gotowy wzór

Pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy. Aby go otrzymać, konieczne jest złożenie u pracodawcy podania o urlop wypoczynkowy. Jeżeli pracodawca je zaakceptuje, pracownik ma prawo udać się na urlop we wskazanym terminie. Poniżej zamieszczamy gotowy wzór podania o urlop wypoczynkowy.

Tarcza antykryzysowa a zmiany w systemie czasu pracy w trakcie epidemii koronawirusa

Wprowadzenie stanu epidemii wymusiło powstanie na całym świecie nowego ładu gospodarczego. Spowolnienie globalnej gospodarki znacząco wpływa na przedsiębiorców, którzy muszą się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Naprzeciw potrzebom przedsiębiorców zatrudniającym pracowników wychodzi ustawodawca wprowadzając ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – zwaną popularnie specustawą. Ustawodawca proponuje pracodawcom rozwiązania nakierowane na uelastycznienie zatrudnienia poprzez zmiany w systemie czasu pracy pracowników.

Zmiany przepisów podatkowych dla przedsiębiorców w związku z występowaniem COVID-19

W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii, wprowadzono do polskiego porządku prawnego szereg przepisów, które mają na celu zmniejszenie obciążeń przedsiębiorców w czasach kryzysu. Przepisy wprowadzone zostały głównie tzw. tarczą antykryzysową i tarczą antykryzysową 2.0. Zwłaszcza pierwsza z tych ustaw wdrożyła liczne zmiany podatkowe. Oprócz wspomnianych ustaw zostały wydane rozporządzenia, w których zwolniono podatników z niektórych obowiązków oraz zrezygnowano z poboru odsetek od niektórych zaległości podatkowych.

Zezwolenie na pobyt cudzoziemców

Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce w czasie epidemii koronawirusa

Cudzoziemcy przebywający na terytorium Polski z zamiarem pozostania na okres dłuższy niż 3 miesiące (z wyjątkiem krótkotrwałego pobytu oraz ze względu na pracę sezonową) muszą wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy. Zezwolenie takie najczęściej jest wydawane w związku z koniecznością pozostania na terytorium kraju w celu wykonywania pracy zarobkowej, prowadzenia działalności gospodarczej, kształcenia się na studiach, pobytu w charakterze wolontariusza bądź stażysty.

upadłość działalności gospodarczej

Koronawirus a upadłość działalności gospodarczej

Upadłość firmy należy ogłosić w ciągu 30 dni od momentu, gdy zostaną spełnione przesłanki niezbędne do ogłoszenia upadłości. Tarcza antykryzysowa wprowadza jednak zmiany do obowiązującego prawa upadłościowego. Zgodnie ze specustawą, na czas trwania epidemii zawiesza się terminy i przerywa czas liczony od złożenia wniosku. Przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek o upadłość dopiero po zakończeniu okresu epidemicznego.

Podatek liniowy zasady

Podatek dochodowy liniowy - zasady funkcjonowania i definicja

Podatek dochodowy liniowy jest jedną z dostępnych form opodatkowania działalności gospodarczej. Jego wysokość oblicza się na podstawie dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o poniesione koszty. Stawka podatku jest stała i wynosi 19 proc. Wybór tej formy opodatkowania opłaca się przedsiębiorcom, którzy osiągają wysokie dochody.

podatek katastralny

Katastralny podatek – definicja

Podatek katastralny, tzw. kataster w Polsce nie obowiązuje. Widmo jego wprowadzenia krąży jednak nam nami od wielu lat. Znawcy twierdzą, że świadczyć o tym mogą różne działania rządowe i ustawodawcze, m.in. likwidacja użytkowania wieczystego. Od 1 stycznia 2019 r. przekształcono je we własność, a to pozwala uporządkować i ujednolicić rynek nieruchomości w kraju.

podatek dochodowy ryczałt

Firma na ryczałcie - wszystko co musisz wiedzieć

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Z ryczałtu mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie indywidualnej oraz spółki osobowe.

Dotacje na firmę

Koronawirus a dofinansowanie na firmę

Tarcza antykryzysowa przewiduje kilka form dofinansowania przedsiębiorców, którzy znajdą się w kłopotach finansowych ze względu na epidemię koronawirusa. Zaliczamy do nich pożyczkę w wysokości 5 tys. zł, świadczenie postojowe, dofinansowanie do pensji pracowników i dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla pracowników.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.