Split payment czyli podzielona płatność VAT - co to takiego?

Split payment czyli podzielona płatność VAT - co to takiego?

Od lipca 2018 r. przedsiębiorcy będący płatnikami VAT mogą korzystać z mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment). Z poniższego artykułu dowiesz się co to jest podzielona płatność, kiedy można ją stosować oraz jaka ustawa reguluje nowe przepisy.

Analiza SWOT - co to jest i jak zrobić na przykładzie

Analiza SWOT - co to jest i jak zrobić na przykładzie

Analiza SWOT to technika, która pomaga porządkować informacje. Jej użycie pozwala ocenić szanse i zagrożenia, jakie wiążą się z uruchomieniem nowego biznesu. SWOT to skrótowiec od angielskich wyrazów. Podpowiadamy, jak przygotować analizę SWOT, bazując na przykładzie restauracji, która chce uruchomić nową filię.

Urlop na żądanie w 2021 r. Sprawdź, jak wygląda i pobierz wniosek

Urlop na żądanie w 2021 r. Sprawdź, jak wygląda i pobierz wniosek

Każdy pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Gwarantuje mu to Konstytucja i art. 152 § 1 kodeksu pracy. W zależności od stażu pracy będzie to 20 lub 26 dni w roku. Część tego limitu stanowi urlop na żądanie. Ile wynosi w 2021 roku? Czy zaszły na tym polu jakieś zmiany w przepisach?

swiadectwo pracy

Świadectwo pracy 2021 - aktualny wzór

Gdy rozwiązuje się lub wygasa stosunek pracy, pracodawca musi wydać zatrudnionemu świadectwo pracy. Informacje podane w nim muszą być prawdziwe, pełne i rzetelne. Przeczytaj ten artykuł, by dowiedzieć się jak wygląda wzór świadectwa pracy w 2021 r. oraz czy zaszły jakieś zmiany w wydawaniu świadectwa pracy.

Co sprawdza panstwowa inspekcja handlowa

Co sprawdza Państwowa Inspekcja Handlowa?

Państwowa Inspekcja Handlowa (IH) to specjalny organ kontroli, który ma chronić interesy i prawa konsumentów oraz interesy gospodarcze państwa. Tak stanowi art. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 t.j.; dalej: ustawa o IH). To oznacza, że organ ten może kontrolować niemal wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność produkcyjną, handlową i usługową.

Co grozi za samowolę budowlaną?

Co grozi za samowolę budowlaną?

Aby postawić dom lub nawet niedużą wiatę na własnej działce trzeba mieć na to formalne pozwolenie organu budowlanego albo przynajmniej zgłosić mu taką inwestycję. Brak takiej zgody i niesubordynowane rozpoczęcie prac konstrukcyjnych oznaczają, że inwestor dopuścił się samowoli budowlanej.

Zwolnienie dyscyplinarne z pracy - konsekwencje i jego możliwe powody

Zwolnienie dyscyplinarne z pracy - konsekwencje i jego możliwe powody

Zwolnienie dyscyplinarne lub potocznie określane jako dyscyplinarka to najsurowszy z dopuszczalnych sposobów rozstania pracodawcy z pracownikiem. Odbywa się to przez rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Wskutek tego traci on posadę nagle - ze skutkiem natychmiastowym. Dlatego pracodawca może zastosować go tylko w trzech przypadkach. Nie wolno ich interpretować rozszerzająco.

Nota korygująca do faktury - sposób wypełnienia

Nota korygująca do faktury - sposób wypełnienia

Notę korygującą wystawia się w celu poprawienia błędów formalnych znajdujących się na fakturze. Za pomocą noty korygującej można poprawić na przykład literówki, błędne nazwy czy adres. W celu korekty danych dotyczących miar czy jednostek wystawia się natomiast fakturę korygującą. Nota korygująca powinna zostać zaakceptowana przez wystawcę faktury.

Rozliczenie barterowe - niezbędne informacje

Rozliczenie barterowe - niezbędne informacje

Umowa barterowa to transakcja bezgotówkowa, gdzie jedna strona za określone dobro oddaje drugiej stronie inne dobro. Mogą nimi być towary lub usługi. Istotą tego kontraktu jest wzajemna wymiana świadczeń między stronami. Co do zasady powinny one mieć ekwiwalentną wartość, czyli mają się odpowiednio kompensować.

PKD - Polska Klasyfikacja Działalności - co to jest?

PKD - Polska Klasyfikacja Działalności - co to jest?

Zakładając działalność gospodarczą będziesz musiał określić, czym zajmuje się Twoja firma. Pomoże Ci w tym Polska Klasyfikacja Działalności (PKD). Z naszego poradnika dowiesz się czym jest PKD i gdzie należy wpisać kody PKD.

Faktura proforma - definicja i zasady funkcjonowania

Faktura proforma - definicja i zasady funkcjonowania

Faktura pro forma nie jest dokumentem, któremu można przypisać cechy faktury w rozumieniu przepisów VAT. Należy ją traktować jako propozycję zawarcia umowy sprzedaży towaru lub świadczenia usługi. Z tego względu traktowana jest jako dokument informacyjny, który może stanowić ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Zarabianie na YouTube - poradnik krok po kroku

Zarabianie na YouTube - poradnik krok po kroku

Jeśli jesteś twórcą filmów, możesz zacząć zarabiać na youtube. Zarabianie na youtube dostępne jest dla każdego, ale trzeba spełniać minimalne warunki stawiane przez firmę Google. W poniższym poradniku podpowiadamy, na co zwrócić uwagę tworząc filmy i jak zarabiać na YT.

Bezpłatny urlop w pracy - co warto wiedzieć?

Bezpłatny urlop w pracy - co warto wiedzieć?

Nawet jeśli etatowy pracownik nie ma już urlopu wypoczynkowego czy dni wolnych na dziecko, może skorzystać z innej formy usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Zgodnie z art. 174 § 1 kodeksu pracy ma prawo wystąpić do pracodawcy z pisemnym wnioskiem o udzielenie urlopu bezpłatnego. Bezpłatny urlop to czasowe zawieszenie obowiązków na rzecz swojego pracodawcy. Najczęściej decydują się na to ci, którzy np. planują dłuższy urlop wypoczynkowy, muszą zająć się chorą osobą lub zamierzają podjąć inną, krótkotrwałą pracę.

Firma na ryczałcie - wszystko co musisz wiedzieć

Firma na ryczałcie - wszystko co musisz wiedzieć

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Z ryczałtu mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie indywidualnej oraz spółki osobowe.

Co to jest VAT i jak działa?

Co to jest VAT i jak działa?

VAT jest Podatkiem od Towarów i Usług (inaczej: PTU). Podatek ten dotyczy zarówno sprzedających, jak i kupujących. Sprzedający płacą VAT do urzędów skarbowych, ale w rzeczywistości ciężar daniny spoczywa na kupującym. Z poniższego artykułu dowiesz się co to jest podatek VAT i jakie stawki podatku VAT obowiązują w Polsce.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo