zaswiadczenie o zatrudnieniu

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - gotowy przykład

Nie ma chyba pracownika, który nie starałby się o kredyt w banku lub nie musiał wykazać, że jest zatrudniony i jakie ma wynagrodzenie z etatu. O zaświadczenie o zatrudnieniu może upomnieć się np. sąd, niekiedy urząd, żłobek lub przedszkole, do którego pracownik będzie chciał zapisać dziecko.

Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT służy firmom do zaciągania informacji o swoich kontrahentach. Znajdują się na niej wszystkie firmy będące zarejestrowanymi płatnikami VAT. Od 1 stycznia 2020 r. korzystanie z białej listy podatników VAT jest konieczne, by nie narazić się na sankcje. Podpowiadamy, jak korzystać z białej listy podatników VAT i co zrobić w przypadku, gdy numer naszej firmy nie znajdzie się w wykazie.

Umowa b2b - co to takiego? Jakie zalety posiada samozatrudnienie?

Umowa b2b - co to takiego? Jakie zalety posiada samozatrudnienie?

Coraz częściej specjaliści wybierają umowę b2b zamiast umowy o pracę. Oznacza to w praktyce samozatrudnienie, czyli współpracę z firmą nie w roli pracownika, ale w roli jednoosobowej firmy. Z czym wiąże się taka forma współpracy?

Urlop chorobowy i związane z nim zwolnienia - co warto wiedzieć

Urlop chorobowy i związane z nim zwolnienia - co warto wiedzieć

Gdy pracownik lub osoba prowadząca działalność chorują i korzystają ze zwolnienia lekarskiego, muszą zaprzestać pracy lub aktywności w biznesie. Chorobowe, popularnie zwane nadal L4 (od dawnego oznaczenia druku zwolnienia lekarskiego), to czasowe zaświadczenie medyczne o tym, że pacjent jest niezdolny do wykonywania pracy wskutek niedomagań zdrowotnych.

Eurowinieta - czym jest, kto musi ją posiadać i jak ją nabyć?

Eurowinieta - czym jest, kto musi ją posiadać i jak ją nabyć?

Eurowinieta jest systemem poboru opłat drogowych w Danii, Luksemburgu, Holandii i Szwecji. Obowiązuje pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej 12 ton lub więcej. Kierowcy powinni zakupić eurowinietę przed wjazdem na terytorium danego państwa.

Koszt całkowity pracodawcy 2023

Koszt całkowity pracodawcy 2023

Niezależnie czy jesteś pracodawcą czy świadczącym pracę warto mieć świadomość, z jakich składników składa się pełne wynagrodzenie za pracę. Wyliczone wartości stanowią całkowity koszt pracodawcy. W tym artykule podajemy aktualne stawki ubezpieczeniowe na rok 2023 i pokazujemy możliwe różnice kosztów.

Tarcza antykryzysowa a zmiany w systemie czasu pracy w trakcie epidemii koronawirusa

Tarcza antykryzysowa a zmiany w systemie czasu pracy w trakcie epidemii koronawirusa

Wprowadzenie stanu epidemii wymusiło powstanie na całym świecie nowego ładu gospodarczego. Spowolnienie globalnej gospodarki znacząco wpływa na przedsiębiorców, którzy muszą się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Naprzeciw potrzebom przedsiębiorców zatrudniającym pracowników wychodzi ustawodawca wprowadzając ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – zwaną popularnie specustawą. Ustawodawca proponuje pracodawcom rozwiązania nakierowane na uelastycznienie zatrudnienia poprzez zmiany w systemie czasu pracy pracowników.

Pomoc publiczna de minimis - podstawowe informacje

Pomoc publiczna de minimis - podstawowe informacje

Naczelną zasadą gospodarki w Unii Europejskiej jest konkurencyjność funkcjonujących w niej firm. Chodzi przede wszystkim o to, aby w swojej działalności i rozwoju nadmiernie nie wykorzystywały pomocy państwa. Może ono jednak w niewielkim zakresie wspierać swoje przedsiębiorstwa. Unia Europejska ogranicza więc dopuszczalne subsydiowanie swoich firm.

Karta podatkowa - dla kogo jest przeznaczona i jaki ma limit?

Karta podatkowa - dla kogo jest przeznaczona i jaki ma limit?

Jedną z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej jest karta podatkowa. Przedsiębiorca korzystający z karty podatkowej płaci podatek ustalony przez naczelnika urzędu skarbowego. Nie jest on zależny od dochodów firmy. Podpowiadamy, kto może korzystać z karty podatkowej i jakie aktualnie obowiązują stawki.

Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron 2020 - wzór

Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron 2020 - wzór

Kodeks pracy w rozdziale drugim reguluje sposoby rozwiązania umów o pracę. Zgodnie z jego art. 30 § 1 można to zrobić: na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia), z upływem czasu, na który umowa została zawarta.

Kto powinien posiadać kasę fiskalną?

Kto powinien posiadać kasę fiskalną?

Posiadane kasy fiskalnej staje się obowiązkowe dla coraz szerszej grupy przedsiębiorców. Kasę fiskalną powinna posiadać firma, która prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych. Kasa fiskalna służy przedsiębiorcy do dokumentowania obrotów ze sprzedaży.

Działalność gospodarcza - poradnik krok po kroku

Działalność gospodarcza - poradnik krok po kroku

Samo założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest proste. Zanim jednak założysz firmę przeczytaj nasz poradnik. Dowiesz się z niego, gdzie złożyć wniosek o działalność gospodarczą oraz jakie obowiązki wiążą się z prowadzeniem firmy. Podpowiadamy, jakie składki ZUS musi co miesiąc opłacać jednoosobowa działalność gospodarcza.

Rejestr BDO - podstawowe informacje

Rejestr BDO - podstawowe informacje

Baza Danych Odpadowych (BDO) została utworzona, by wspierać organy inspekcji środowiska w walce z nieprawidłowościami w sektorze gospodarowania odpadami. Wpis do rejestru jest obowiązkowy dla niemal wszystkich firm wytwarzających odpady. Z tekstu dowiesz się, kto musi zarejestrować się w BDO, jak to zrobić, i na jakie sankcje może narazić się firma za brak wpisu do bazy danych o odpadach.

Prokurent - kto to jest i jaka jest jego odpowiedzialność w spółce?

Prokurent - kto to jest i jaka jest jego odpowiedzialność w spółce?

Przedsiębiorca nie musi osobiście wykonywać wszystkich czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Może je zlecić pełnomocnikowi albo jeszcze lepiej, gdy przekaże je prokurentowi.

Umowa o pracę 2020 - rodzaje i wzór

Umowa o pracę 2020 - rodzaje i wzór

Gdy strony nawiązują stosunek pracy, zawierają umowę o pracę. Zgodnie z art. 22 kodeksu pracy na jej podstawie pracownik zobowiązuje się wykonywać pracę określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, a pracodawca - zatrudnić pracownika za wynagrodzeniem. Zobacz, jak wygląda wzór umowy o pracę w 2020 r. i co musisz o nim wiedzieć.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo