Nota korygująca do faktury - sposób wypełnienia

Nota korygująca do faktury - sposób wypełnienia

Notę korygującą wystawia się w celu poprawienia błędów formalnych znajdujących się na fakturze. Za pomocą noty korygującej można poprawić na przykład literówki, błędne nazwy czy adres. W celu korekty danych dotyczących miar czy jednostek wystawia się natomiast fakturę korygującą. Nota korygująca powinna zostać zaakceptowana przez wystawcę faktury.

Rozliczenie barterowe - niezbędne informacje

Rozliczenie barterowe - niezbędne informacje

Umowa barterowa to transakcja bezgotówkowa, gdzie jedna strona za określone dobro oddaje drugiej stronie inne dobro. Mogą nimi być towary lub usługi. Istotą tego kontraktu jest wzajemna wymiana świadczeń między stronami. Co do zasady powinny one mieć ekwiwalentną wartość, czyli mają się odpowiednio kompensować.

Strategia inwestycyjna Warrena Buffeta

Strategia inwestycyjna Warrena Buffeta

Jeśli się uczyć to od najlepszych. Warren Buffett od wielu lat jest uznawany za prawdziwy autorytet w dziedzinie inwestowania. Oto jakie wzorce warto zaczerpnąć z jego strategii inwestycyjnej.

IKE czy IKZE? - poznaj różnice i zdecyduj czy warto

IKE czy IKZE? - poznaj różnice i zdecyduj czy warto

Indywidualne Konta Emerytalne oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego umożliwiają dobrowolne, dodatkowe oszczędzanie na przyszłą emeryturę. Sprawdź czym różni się IKE od IKZE i która forma odkładania w III filarze jest lepsza?

PKD - Polska Klasyfikacja Działalności - co to jest?

PKD - Polska Klasyfikacja Działalności - co to jest?

Zakładając działalność gospodarczą będziesz musiał określić, czym zajmuje się Twoja firma. Pomoże Ci w tym Polska Klasyfikacja Działalności (PKD). Z naszego poradnika dowiesz się czym jest PKD i gdzie należy wpisać kody PKD.

Urlop wypoczynkowy a kodeks pracy - kto ma do niego prawo?

Urlop wypoczynkowy a kodeks pracy - kto ma do niego prawo?

Zgodnie z art. 2 kodeksu pracy każdy, kto pracuje na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, ma prawo do urlopu wypoczynkowego. To podstawowe uprawnienie pracownicze. Dzięki niemu przez kilkanaście dni w roku każdy zatrudniony może regenerować siły fizyczne i psychiczne.

Skarga na czynności komornika - wzór

Skarga na czynności komornika - wzór

Czasem zdarza się, że komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ostatnio coraz częściej zdarzają się przypadki przekroczenia uprawnień przez komorników. Co w takiej sytuacji można zrobić? Jednym ze środków jakie Ci przysługują, jest skarga na czynności komornika.

Umowa na wykonanie usługi budowlanej - kompendium wiedzy

Umowa na wykonanie usługi budowlanej - kompendium wiedzy

Umowa o roboty budowlane to tzw. umowa nazwana, którą regulują art. 647-658 k.c. (księga trzecia Zobowiązania, tytuł XVI). Dodatkowo na podstawie art. 656 § 1 kodeksu cywilnego (ustawa z 23 kwietnia 1964 r., Dz.U. z 2020 r., poz. 1740, t.j.; w skrócie k.c.) do tej umowy stosuje się niektóre przepisy umowy o dzieło, które dotyczą:

Jak obliczyć podatek dochodowy - przykład do wykorzystania

Jak obliczyć podatek dochodowy - przykład do wykorzystania

Kwota wolna od podatku to kwota dochodu wolnego od podatku. Korzystają z niej podatnicy rozliczający się przy pomocy formularzy PIT-36 i PIT-37. Z naszego poradnika dowiesz się jak obliczyć podatek dochodowy i kwotę wolną od podatku oraz jak wyglądała kwota wolna od podatku na przestrzeni ostatnich lat.

Umowa z deweloperem - zbiór niezbędnych informacji

Umowa z deweloperem - zbiór niezbędnych informacji

Jeśli ktoś chce kupić mieszkanie na rynku pierwotnym w budynku, który dopiero buduje, to zazwyczaj podpisuje z nim umowę deweloperską. Musi ona spełniać wszystkie wymogi, które określa ustawa z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1805 t.j.; dalej: ustawa). Ponadto, trzeba ją zawrzeć w formie aktu notarialnego, bo dotyczy przeniesienia własności nieruchomości. Dzięki temu łatwiej będzie stronom dochodzić na drodze sądowej swoich praw, gdyby nie dotrzymały postanowień umowy.

Karta kredytowa - jak działa oraz czym różni się od debetowe

Karta kredytowa - jak działa oraz czym różni się od debetowej

Karta kredytowa to świetny wynalazek współczesnej bankowości pod warunkiem, że opanujesz dokładnie zasady jej działania i nauczysz się korzystać z niej tak, żeby było wygodnie ale i bez zbędnych opłat. W przeciwnym razie karta kredytowa może być wręcz niebezpieczna dla Twoich finansów. Przeczytaj jak dobrze korzystać z karty kredytowej.

E-dowód - co to takiego i jak działa?

E-dowód - co to takiego i jak działa?

Wszystkie dowody osobiste wydawane po 4 marca 2019 r. są już e-dowodami. Natomiast stare dowody można wymienić na e-dowód - bezpłatnie. Podpowiadamy, jak wyrobić e-dowód, gdzie go odebrać i po co wyrabiać do niego PIN.

Wezwanie na policję w charakterze świadka

Wezwanie na policję w charakterze świadka

Wezwanie na policję w charakterze świadka może dotyczyć każdego. Wezwanie na przesłuchanie doręczane są listownie lub w uzasadnionych przypadkach osobiście. Stawiając się w wyznaczonym miejscu mamy obowiązek mówić prawdę. Zatajanie prawdy lub zeznawanie nieprawdy zagrożone jest karą pozbawienia wolności nawet do 8 lat.

Faktura proforma - definicja i zasady funkcjonowania

Faktura proforma - definicja i zasady funkcjonowania

Faktura pro forma nie jest dokumentem, któremu można przypisać cechy faktury w rozumieniu przepisów VAT. Należy ją traktować jako propozycję zawarcia umowy sprzedaży towaru lub świadczenia usługi. Z tego względu traktowana jest jako dokument informacyjny, który może stanowić ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Tarcza antykryzysowa jako forma wsparcia rządu dla przedsiębiorców

Tarcza antykryzysowa jako forma wsparcia rządu dla przedsiębiorców

Nowy projekt rządowy Ministerstwa Rozwoju określany jako „tarcza antykryzysowa” ma pomóc polskiej gospodarce przetrwać trudne czasy w związku z walką z epidemią koronawirusa. Wartość projektu wraz z rozszerzeniem na średnie i duże przedsiębiorstwa obecnie wynosi 312 mld zł. Co konkretnie kryje w sobie tarcza antykryzysowa?

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo